Záručný servis šijacích strojov

Záručný servis šijacích strojov JANOME

Záručný servis šijacích strojov JANOME

Počas záručnej doby sa zaručuje efektívna prevádzka výrobku v súlade s technickými a prevádzkovými podmienkami uvedenými v návode na obsluhu. Záručný servis je bezplatný za predpokladu, že sa na poruchu vzťahuje rozsah záruky. Záručný list musí byť riadne a čitateľne vyplnený. Je potrebné zaistiť a skontrolovať, aby údaje uvedené v záručnom liste boli v súlade s údajmi uvedenými na výrobku.
Záručný servis šijacích strojov TEXI

Záručný servis šijacích strojov TEXI

Počas záručnej doby sa zaručuje efektívna prevádzka výrobku v súlade s technickými a prevádzkovými podmienkami uvedenými v návode na obsluhu. Záručný servis je bezplatný za predpokladu, že sa na poruchu vzťahuje rozsah záruky. Záručný list musí byť riadne a čitateľne vyplnený. Je potrebné zaistiť a skontrolovať, aby údaje uvedené v záručnom liste boli v súlade s údajmi uvedenými na výrobku.