Záruka Janome - 5 rokov

logo nove 5 roky modely strojov mensie

Vážení zákazníci, záruka 5 rokov sa vzťahuje na nasledujúce modely šijacích strojov JANOME.

 

 • Mechanické modely šijacích strojov:Zaruka 5rokov multifunkcne

 

 • Elektronické modely šijacích strojov:

Zaruka 5rokov elektronicke

 

 • Overlocky, coverlocky:

Zaruka 5rokov overlocky-coverlocky

 

 • Špeciálne šijacie stroje:

Zaruka 5rokov specialne

 

 • Vyšívacie stroje:


Zaruka 5rokov vysivacie

 

 • Šijacie a vyšívacie stroje:

Zaruka 5rokov sijacie-vysivacie

 

Stroje na ktoré sa nevzťahuje 5 ročná záruka: Janome Sew Mini, séria strojov JUNO a vyšívacie stroje Janome MB-4S a Janome MB-7.

 

Záruka sa výslovne nevzťahuje na:

 • Reklamáciu výrobku v súvislosti s bežným opotrebením alebo poškodením jednotlivých jeho súčastí, alebo celku v rámci jeho používania, rovnako tak reklamácie dielov, ktoré podliehajú bežnej spotrebe, vrátane spotrebného materiálu (stehovej platničky, ihly, remeňa pohonu, žiarovky, chapača, cievkového púzdra, pedálu, atď....). Ďalej reklamácie v súvislosti zo zmenou farby alebo povrchovej úpravy výrobku spôsobenej vonkajšími vplyvmi.
 • Prípady, keď k poškodeniu došlo vplyvom zanedbania údržby, napr. znečistením výrobku alebo jeho súčastí. Rovnako tak, keď nie sú dodržiavané inštrukcie pre správnu údržbu odpovedajúcu jednotlivým typom výrobkov. Pravidelná údržba výrobku v servisnom stredisku a prípadné výmeny, alebo opravy jeho súčastí súvisiace s touto údržbou, nie sú považované za záručné opravy a ich hradenie sa tiež nevzťahuje na záruku.
 • Zničenie následkom nesprávneho používania výrobku (nešetrné zaobchádzanie, preťažovanie, použitím iného ako doporučeného spotrebného materiálu a pod.) - použitie výrobku by malo vždy odpovedať postupom uvedeným v návode na obsluhu.
 • Inštaláciu alebo použitie výrobku spôsobom, ktorý neodpovedá technickým, bezpečnostným alebo iným zákonom stanoveným normám.
 • Zničenie alebo poškodenie spôsobené opravou v neautorizovanom servise, alebo neoprávneným zásahom zo strany užívateľa výrobku (demontáž ochranného krytu, poškodenie plomby, vykonanie akejkoľvek úpravy na výrobku). Zničenie pri preprave spôsobené neadekvátnym alebo nesprávnym zabalením výrobku
 • Zničenie v dôsledku nehody (pádom, teplom, pôsobením vody alebo inej tekutiny, ohňom), nesprávnej ventilácie, prepätí v el. sieti alebo z príčiny vyššej moci.

Táto záruka nemá vplyv na práva zákazníka dané príslušnými zákonnými predpismi, prípadne na práva vzniknuté na základe kúpnej alebo inej zmluvy medzi zákazníkom a predajcom daného výrobku.