Záruka Janome - 5 rokov

logo nove 5 roky modely strojov mensie

Vážení zákazníci, záruka 5 rokov sa vzťahuje na nasledujúce modely šijacích strojov JANOME.

 

 • Mechanické modely šijacích strojov:Zaruka 5rokov multifunkcne

 

 • Elektronické modely šijacích strojov:

Zaruka 5rokov elektronicke

 

 • Overlocky, coverlocky:

Zaruka 5rokov overlocky-coverlocky

 

 • Špeciálne šijacie stroje:

Zaruka 5rokov specialne

 

 • Vyšívacie stroje:


Zaruka 5rokov vysivacie

 

 • Šijacie a vyšívacie stroje:

Zaruka 5rokov sijacie-vysivacie

 

Stroje, na ktoré sa nevzťahuje 5 ročná záruka: Janome Sew Mini, séria strojov JUNO a vyšívacie stroje Janome MB-4S a Janome MB-7.

 

Záruka sa výslovne nevzťahuje na:

 • Reklamáciu výrobku v súvislosti s bežným opotrebením alebo poškodením jednotlivých jeho súčastí, alebo celku v rámci jeho používania, rovnako tak reklamácie dielov, ktoré podliehajú bežnej spotrebe, vrátane spotrebného materiálu (stehovej platničky, ihly, remeňa pohonu, žiarovky, chapača, cievkového púzdra, pedálu, atď....). Ďalej reklamácie v súvislosti zo zmenou farby alebo povrchovej úpravy výrobku spôsobenej vonkajšími vplyvmi.
 • Prípady, keď k poškodeniu došlo vplyvom zanedbania údržby, napr. znečistením výrobku alebo jeho súčastí. Rovnako tak, keď nie sú dodržiavané inštrukcie pre správnu údržbu odpovedajúcu jednotlivým typom výrobkov. Pravidelná údržba výrobku v servisnom stredisku a prípadné výmeny, alebo opravy jeho súčastí súvisiace s touto údržbou, nie sú považované za záručné opravy a ich hradenie sa tiež nevzťahuje na záruku.
 • Zničenie následkom nesprávneho používania výrobku (nešetrné zaobchádzanie, preťažovanie, použitím iného ako doporučeného spotrebného materiálu a pod.) - použitie výrobku by malo vždy odpovedať postupom uvedeným v návode na obsluhu.
 • Inštaláciu alebo použitie výrobku spôsobom, ktorý nezodpovedá technickým, bezpečnostným alebo iným zákonom stanoveným normám.
 • Zničenie alebo poškodenie spôsobené opravou v neautorizovanom servise, alebo neoprávneným zásahom zo strany užívateľa výrobku (demontáž ochranného krytu, poškodenie plomby, vykonanie akejkoľvek úpravy na výrobku). Zničenie pri preprave spôsobené neadekvátnym alebo nesprávnym zabalením výrobku.
 • Zničenie v dôsledku nehody (pádom, teplom, pôsobením vody alebo inej tekutiny, ohňom), nesprávnej ventilácie, prepätí v el. sieti alebo z príčiny vyššej moci.

 

Predĺžená záruka nad zákonnú 2 ročnú záručnú dobu platí len na výmenu mechanických častí náhradných dielov. Nevzťahuje sa na servisné práce a nastavenie šijacích strojov. Nevzniká tiež nárok na výmenu výrobku v prípade opakovaných opráv apod. Predĺženú záruka nie je možné uplatniť pri bežnom opotrebení výrobku, alebo jeho častí (ihly, žiarovky, filtre, prirodzená zmena plastov atď.)

Táto záruka nemá vplyv na práva zákazníka dané príslušnými zákonnými predpismi, prípadne na práva vzniknuté na základe kúpnej alebo inej zmluvy medzi zákazníkom a predajcom daného výrobku.