Rady pri šití

Nastavenie správneho napätia nite

Nastavenie správneho napätia nite

Steh pri šití na šijacom stroji závisí nielen od kvality šijacieho stroja, jeho nastavenia, použitej ihly, ale aj od nastavenia nite. Niektoré šijacie stroje majú prednastavené hodnoty napätí pri rôznych typoch stehov. Neznamená to však, že to bude vždy nastavené tak, aby to vyhovovalo vašim požiadavkám, a steh bude taký, ako má byť.