Reklamačný poriadok

Záruka a reklamácie

 

Záručná doba na tovar je 24 mesiacov, v súlade s platnými právnymi predpismi. Na vybraný tovar sa poskytuje záručná doba dlhšia ako 24 mesiacov pri splnení určitých podmienok. Ak kupujúci uviedol v objednávke údaje o svojom podnikaní (IČO, DIČ alebo IČ DPH), takýto kupujúci nie je z hľadiska vyššie uvedených zákonov spotrebiteľom a neplatia pre neho vyššie uvedené práva na reklamáciu. Takýto vzťah sa potom neriadi zákonom na ochranu spotrebiteľa ani občianskym zákonníkom, ale obchodným zákonníkom a záručná doba je v takomto prípade 12 mesiacov pokiaľ nie je uvedené inak. Záruka na tovar kupovaný v e-shope je rovnaká ako pri nákupe v bežnej predajni. Všetky reklamácie sa predávajúci zaväzuje vybaviť do 30 dní od prijatia reklamácie, resp. doručenia reklamovaného tovaru do sídla spoločnosti UNIA SPECIAL s.r.o.. Pokiaľ k vybaveniu reklamácie bude potrebné stanovisko dodávateľa, o čase, spôsobe a ďalšom postupe vybavenia reklamácie bude kupujúci ihneď informovaný.

Podmienky reklamácie, alebo čo musí obsahovať reklamácia.

  • Informovať predávajúceho, že chcete podať reklamáciu a to:

e-mailom na: uniaspecial@uniaspecial.sk
písomne na adresu: UNIA SPECIAL s.r.o., 29. augusta 34, 974 01 Banská Bystrica

  • Odoslať reklamovaný tovar na adresu spoločnosti UNIA SPECIAL s.r.o. spolu s dokladom o zaplatení, teda dokladom o kúpe (doklad z pošty o zaplatení dobierky, faktúra, .....), záručným listom a krátkym popisom vady tovaru. Fotokópiu dokladu akceptujeme iba v prípade, že obsahuje viacero výrobkov okrem reklamovaného výrobku.

 

V prípade oprávnenej reklamácie (uznania reklamácie) bude spôsob jej vybavenia nasledovný:

  • Ak sa jedná o neodstrániteľnú vadu, ktorá bráni riadnemu užívaniu zakúpeného výrobku, kupujúci má nárok na výmenu vadného tovaru za bezchybný. Pokiaľ to nebude možné, predávajúci sa dohodne s kupujúcim na odobratí iného tovaru z jeho ponuky, alebo predávajúci vráti peniaze za reklamovaný tovar prevodom na účet kupujúceho – kupujúci je povinný oznámiť písomne, resp. e-mailom údaje o účte, ktoré sú potrebné k uskutočneniu prevodu peňazí.
  • Ak sa jedná o neodstrániteľnú vadu, ktorá nebráni riadnemu užívaniu výrobku, predávajúci poskytne kupujúcemu primeranú zľavu z ceny.
  • Ak sa jedná o odstrániteľnú vadu, kupujúci má nárok na jej bezplatné odstránenie, resp. výmenu tovaru za bezchybný. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci má právo rozhodnúť sa na spôsobe vybavenia takejto reklamácie t.j. či odstráni závadu, alebo vymení tovar.
 

Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené nesprávnym užívaním tovaru. Rovnako sa záruka nevzťahuje a predávajúci nezodpovedá za prípadné poškodenie tovaru počas prepravy. Zásielka (balíček) s reklamovaným tovarom sa odporúča poistiť a zaslať doporučene, nakoľko predávajúci za prípadnú stratu zásielky nezodpovedá. Pomôže to kupujúcemu získať informáciu, kde sa zásielka nachádza, pretože predávajúci nevie posúdiť reklamáciu niečoho, čo neobdrží.